Radiokomunikacja w kolejnictwie

Od 1994 roku jesteśmy związani z koleją. Pracownicy naszej firmy posiadają wymagane kwalifikacje do pracy przy urządzeniach łączności kolejowej.
MONITORING WIZYJNY

Jeden z najbardziej efektywnych środków technicznych zapewniających ochronę.

OFERTA

DTR2430

Co sprawia, że model DTR2430 idealnie nadaje się do zastosowań lokalnych? Technologia cyfrowa? Zapewnia lepszy zasięg i wydłużenie czasu pracy akumulatora. Jakość cyfrowego dźwięku, który pozostaje głośny i wyraźny w każdym miejscu, gdzie tylko jest zasięg. Ponadto każde urządzenie posiada unikalny 11-cyfrowy numer identyfikacyjny, co otwiera pole dla dodatkowych opcji realizacji połączeń. Funkcja cyfrowych połączeń bezpośrednich (jeden-do-jednego) umożliwia nawiązywanie prywatnych połączeń z urządzeniami wybranych użytkowników. Odbiorca połączenia prywatnego otrzymuje informację o nadejściu połączenia, a na wyświetlaczu jego radiotelefonu pojawia się identyfikator rozmówcy.

 

Cyfrowy radiotelefon Motorola DTR2430™ to nowe narzędzie komunikacyjne dla małych przedsiębiorstw, które gwarantuje poprawę wydajności pracy i działania firmy.

 Co nowego?
Przenośny radiotelefon Motorola DTR2430 wyposażono w poszerzony pakiet opcji komunikacyjnych:

    Obsługa prywatnych, bezpiecznych połączeń bezpośrednich
    Obsługa prywatnych, bezpiecznych połączeń grupowych z grupami publicznymi i prywatnymi
    Obsługa wiadomości tekstowych
    Przekazywanie połączeń i sygnalizowanie nadejścia połączeń
 
 Co lepszego?
Ten przenośny, cyfrowy, lokalny radiotelefon oferuje znakomite parametry pracy:

    Bezpieczna łączność
    Jakość cyfrowego dźwięku — głośny, wyraźny dźwięk w każdym miejscu, gdzie tylko jest zasięg
    Dłuższy czas pracy akumulatora — do 19 godzin na jednym pełnym ładowaniu
    Większy zasięg w budynkach*
    * Zasięg urządzenia DTR2430 różni się w zależności od ukształtowania terenu i innych lokalnych warunków. Opcjonalny akumulator o zwiększonej pojemności umożliwia pracę nawet do 23 godzin na jednym ładowaniu.