Radiokomunikacja w kolejnictwie

Od 1994 roku jesteśmy związani z koleją. Pracownicy naszej firmy posiadają wymagane kwalifikacje do pracy przy urządzeniach łączności kolejowej.
MONITORING WIZYJNY

Jeden z najbardziej efektywnych środków technicznych zapewniających ochronę.

OFERTA

Radiotelefon przewoźny 3801

Cechy:

- zakresy częstotliwości 80, 160 i  450 MHz
- moc do 25W
- ponad 500 kanałów
- selektywne wywołanie
- CTCSS
- DTMF
- transmisja danych
- utajnienie mowy (opcja)
- sygnalizacja alarmowa
- skaning
- zdalne "ogłuszanie" i  "ożywianie" radiotelefonu
- ochrona przed użyciem przez  niepowołane osoby
- praca w trudnych warunkach
- programowanie z komputera
- w technologii bezołowiowej (na  specjalne zamówienie).

 

Radiotelefon może pracować w czterech zestawach eksploatacyjnych jako:
- zestaw przewoźny z manipulacją  lokalną zasilany 12 V= lub 24V= (z dodatkowym zasilaczem)
- zestaw przewoźny z odłączaną  płytą czołową
- zestaw stacjonarny ( biurkowy) z  manipulacją lokalną
- zestaw stacjonarny z wydzieloną  manipulacją.

 

Podstawowy zestaw eksploatacyjny składa się z:
- urządzenia nadawczo-odbiorczego,
- mikrofonu,
- anteny,
- przewodu zasilającego,
- wspornika do mocowania.