Radiokomunikacja w kolejnictwie

Od 1994 roku jesteśmy związani z koleją. Pracownicy naszej firmy posiadają wymagane kwalifikacje do pracy przy urządzeniach łączności kolejowej.
MONITORING WIZYJNY

Jeden z najbardziej efektywnych środków technicznych zapewniających ochronę.

OFERTA

KOLIBER

      Nowoczesny, uniwersalny radiotelefon przeznaczony do łączności radiowej w
   sieci pociągowej Polskich Kolei Państwowych.

  

    Może pracować jako zestaw przewoźny w kabinach lokomotyw wszystkich
    typów oraz innych pojazdach szynowych użytkowanych w PKP, a także
    jako  zestaw stacjonarny na stanowiskach dyspozytorskich.

    Zapewnia realizację wszystkich rodzajów połaczeń radiotelefonicznych w
    ramach funkcjonującej w PKP radiotelefonicznej sieci pociągowej  
    pracującej w paśmie VHF (136 - 174 MHz). Obsługuje sygnalizację
    tonową (Zew 1, Zew 2, Zew 3), nadaje i odbiera sygnały alarmu (Radio-Stop).

    Pozwala na realizację funkcji selektywnego wołania (Selcall), kodowania CTCSS/DCS, transmisji danych,
    odbioru sygnałów GPS, współpracę z aplikacjami komputerowymi. Zastosowana technologia pozwala
    na wykorzystanie jego manipulatora do obsługi innych modułów nadawczo-odbiorczych, np. standardu
    GSM-R.

    Zaspokoi aktualne ptrzeby użytkownika, a także zapewni funkcjonowanie urządzeń w okresie modernizacji
    sieci, jak i w przypadku wdrożenia nowego standardu komunikacyjnego.